Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

Aanmelden
Op deze pagina treft u meer informatie aan over het adopteren van een graf op de CWGC Venray War Cemetery.

Via het onderstaande formulier kunt u zich als particulier of organisatie/bedrijf aanmelden voor het adopteren van een graf. Nadat uw aanmelding is ontvangen door de stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery zal deze beoordeeld worden. Hierna zal er een graf aan u toegewezen worden en ontvangen u een betalingsverzoek. De eenmalige kosten van het adopteren van een graf is 10 euro. Pas wanneer deze betaling is voldaan is het graf definitief door u geadopteerd. U ontvangt vervolgens per post een officieel certificaat.

Heeft u uit het verleden al een graf dat u verzorgt en dat u derhalve graag zou willen adopteren, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via onderstaand formulier of via info@adoptiegraven-venray.nl. Als stichting geven wij in het adoptieprogramma graag voorrang aan mensen die reeds langere tijd zorg dragen voor een bepaald graf. 

LET OP: Er zijn op dit moment geen graven meer beschikbaar ter adoptie. 

Sign up

On this page you will find more information about adopting a grave at the CWGC Venray War Cemetery.

Using the form below you can register as a private person or organisation / company for the adoption of a grave. After your registration has been received by the Foundation for the Adoption of War Graves CWGC Venray War Cemetery, it will be assessed. Then, a grave will be assigned to you and you will receive a payment request. The one-time cost of adopting a grave is 10 euros. Only when this payment has been made is the grave definitively adopted by you. You will then receive an official certificate by mail.

If you already have adopted a grave in the past, please contact us as soon as possible using the form below or via info@adoptiegraven-venray.nl. As the Foundation, we like to give priority in the adoption program to people who have been taking care of a specific grave for a long time.

PLEASE NOTE: There are currently no graves available for adoption.