Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

Welkom op de website van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery


 

 


Aan de rand van Venray bevindt zich, in een prachtige groene omgeving, de Militaire Erebegraafplaats van het Gemenebest, officieel genoemd; “CWGC Venray War Cemetery”, in beheer bij de Commonwealth War Graves Commission. 

Op deze Militaire Erebegraafplaats rusten in totaal 692 militairen en 1 burger. Zij zijn omgekomen in de periode tussen januari 1944 en juni 1945.

Het overgrote deel van de militairen die in Venray begraven liggen, kwam om het leven tijdens de bevrijdingsacties in Midden- en Noord-Limburg. Ook bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen die in de regio met hun toestellen waren gecrasht vonden er hun laatste rustplaats. Na de bevrijding zetten de geallieerden hun opmars in Duitsland door en werden soldaten die aldaar sneuvelden met regelmaat in Venray begraven.

De militairen waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw Zeeland, Australië maar ook uit Polen. De burger betreft een Britse oorlogscorrespondent. Van de 693 graven behoren er 30 toe aan niet geïdentificeerde militairen.

Het was destijds gebruik om gesneuvelde militairen in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar ze waren omgekomen (tijdelijk) te begraven in een veldgraf. Dat kon bijvoorbeeld zijn in een boomgaard, bij een woning, langs de weg of bij mensen op het erf. Soms gebeurde dat (bij grotere aantallen) op een apart aangelegd tijdelijk grafveld. Zo was er in het centrum van bijvoorbeeld Kronenberg en in Helden een klein grafveld, maar ook op de grens van Maasbree en Baarlo, om willekeurig enkele dorpen te noemen, lag een tijdelijke Britse begraafplaats. Door heel Midden- en Noord-Limburg vond men overigens dergelijke kleine grafvelden. 

Na de oorlog zijn de slachtoffers vanuit de (tijdelijke) begraafplaatsen en veldgraven in de regio overgebracht naar “CWGC Venray War Cemetery”.

Omdat de Verenigde Staten hun militairen niet in “vijandelijke” grond wilden achterlaten werden ze verzameld en uit Duitsland naar onder andere Margraten en Henri Chapelle (België) overgebracht. Ook Britse militairen die in Duitsland sneuvelden, werden in eerste instantie ten dele op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten begraven, maar zijn later overgebracht naar onder meer CWGC Venray War Cemetery.

Het doel van onze stichting is dat de in Venray begraven militairen herdacht blijven worden en dat hun graven ook nu, 78 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bezocht en verzorgd blijven worden. 

Zolang hun namen worden uitgesproken, zullen zij niet vergeten zijn.


Welcome to the website of CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves.

On the outskirts of Venray, in a beautiful green environment, you will find the “CWGC Venray War Cemetery”, managed by the Commonwealth War Graves Commission.

This Military Cemetery has a total of 692 soldiers and 1 civilian. They died between January 1944 and June 1945.

Most of the soldiers buried in Venray died during the Liberation Campaigns in Central and North Limburg. Crew members of Allied planes that had crashed in the region also found their final resting place at Venray. After the Liberation, the Allies continued their advance into Germany and soldiers who died there were regularly buried in Venray.

The soldiers came mainly from the United Kingdom, Canada, New Zealandand Australia, but also one from Poland. The citizen was a British war correspondent. Of the 693 graves, 30 belong to unidentified soldiers.

It was customary at the time to bury fallen soldiers in a field grave in the immediate vicinity of the place where they had died. This could be in an orchard, in a garden of a house, along the roadside or in people’s yards. Sometimes, this happened with larger numbers in a temporary burial field. For example, in the centres of Kronenberg and in Helden there  were small burial fields. There was  also a temporary British burial field on the borders of Maasbree and Baarlo, just to mention two villages at random. Incidentally, such small burial fields were found throughout Central and North Limburg.

After the war, the casualties were transferred from the temporary cemeteries and field graves in the region to “CWGC Venray War Cemetery”.

The United States did not want to leave their soldiers in “enemy” ground so they were collected and transferred from Germany to Margraten and Henri Chapelle (Belgium) amongst others. British soldiers who were killed in Germany were initially buried in the American cemetery in Margraten, but were later transferred to CWGC Venray War Cemetery, and others.

The aim of our Foundation is that the soldiers buried in Venray continue to be commemorated and honoured and that their graves continue to be visited and cared for even now, 78 years after the end of the Second World War (and in the future).

 As long as their names are spoken(or read), they will not be forgotten.

 We will remember them.


IN LOVING MEMORY OF OUR FRIEND, BOARD MEMBER, INITIATOR AND FOUNDER, 

MR. PIET SNELLEN

1949 - 2021